Bulgarian (Български)English (United Kingdom)Română (România)

С подкрепата на програма „Европа за гражданите” на Европейската комисия и програма „Изток-Изток: Партньорство отвъд границите” на Институт „Отворено общество” – София

Europe for Citizens Programme

Институт Отворено общество

 

Първият семинар по проект „Преподаване на Холокоста” ще се проведе в Търгу Муреш, Румъния

Първият семинар по проект „Преподаване на Холокоста и подпомагане на новите поколения да се научат как да живеят заедно”, осъществяван от Институт „Разум” в партньорство с Diverse Association, Румъния, и Женски алианс за развитие, България, ще се проведе на 9 – 11 май 2011 г.в Търгу Муреш, Румъния.

По време на семинара ще бъдат представени и обсъдени няколко доклада:

 

В рамките на семинара ще се проведе събитие в Мемориала на Холокоста за почитане на жертвите на Холокоста.

 

За повече информация по проекта, неговите цели и дейности посетете интернет страницата на проекта на http://holocaustteaching.eu/.