Bulgarian (Български)English (United Kingdom)Română (România)

С подкрепата на програма „Европа за гражданите” на Европейската комисия и програма „Изток-Изток: Партньорство отвъд границите” на Институт „Отворено общество” – София

Europe for Citizens Programme

Институт Отворено общество

 

Преподаване на холокоста и подпомгане на новите поколения да се научат как да живеят заедно – доклад от проф. д-р Дору Думитреску и проф. д-р Джордже Сарау

ДОКЛАД  изготвен от Проф. д-р Дору Думитреску, Главен инспектор в Министерството на образованието, изследванията и младежта и проф. д-р Джордже Сарау

Букурещки университет