Bulgarian (Български)English (United Kingdom)Română (România)

С подкрепата на програма „Европа за гражданите” на Европейската комисия и програма „Изток-Изток: Партньорство отвъд границите” на Институт „Отворено общество” – София

Europe for Citizens Programme

Институт Отворено общество

 

Архивни снимки

 

Институт „Разум” изказва благодарност на Държавна агенция „Архиви” в България за предоставянето на анотираните по-долу документи!