Bulgarian (Български)English (United Kingdom)Română (România)

С подкрепата на програма „Европа за гражданите” на Европейската комисия и програма „Изток-Изток: Партньорство отвъд границите” на Институт „Отворено общество” – София

Europe for Citizens Programme

Институт Отворено общество

 

Протестно писмо от Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС и 42 народни представители до Богдан Филов, министър –председател

срещу вътрешната политика и опитите на правителството да изсели евреите извън границите на България. София, 17 март 1943 г. ЦДА